Potřebujete právní pomoc?

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Více informací

obchodní
právo

duševní
vlastnictví

soudní spory
vymáhání pohledávek
insolvence

hospodářská
soutěž

pracovní
právo

ochrana
osobních
údajů

občanské
právo

právo
nemovitosti

 • Koupě a prodej nemovitostí všech druhů (budovy, pozemky, průmyslové areály, byty)
 • Právní poradenství s financováním nemovitostí
 • Smluvní zatěžování nemovitostí zástavními právy a věcnými břemeny
 • Nájem a podnájem nebytových prostor (kanceláře, maloobchod, sklady)
 • Právní poradenství při developerské činnosti (administrativní a obchodní komplexy, výrobní areály)
 • Právní poradenství při výstavbě obchodních a administrativních center a průmyslových komplexů (smlouvy na projekční služby, engineering, smlouvy o dílo na stavební práce)
 • Zastupování ve stavebních a jiných správních řízeních
 • Právní audity nemovitostí (ověření právních titulů, vlastnická omezení)

obchodní
právo

 • právo obchodních společností
  • Standardní korporátní agenda jako je zakládání společností, realizace změn (např. změna statutárních orgánů, zvyšování a snižování základního kapitálu, změna sídla), organizace valných hromad atd.
  • Poskytování právních služeb zahraničním investorům při zahájení jejich podnikání v České republice
  • Vztahy mezi společníky, vztahy v rámci koncernu
  • Komplexní právní poradenství při fúzích, akvizicích a přeměnách společností
  • Prodej či nájem podniku
  • Převody obchodních podílů, akcií a jiného majetku
  • Provádění právních auditů (due diligence)
  • Likvidace společností (spolupráce s likvidátorem)
 • obchodní právo smluvní
  • Příprava veškerých druhů obchodněprávních smluv souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti, včetně smluv s mezinárodním prvkem
  • Zastupování klientů při vyjednávání a uzavírání smluv a při uplatňování smluvních nároků.

soudní spory
vymáhání pohledávek insolvence

 • Zastupování v řízeních před soudy, řešení sporů ze všech oblastí práva
 • Předžalobní i soudní vymáhání pohledávek
 • Zastupování v insolvenčních řízeních, insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek v insolvenčním řízení
 • Zastupování v incidenčních sporech, zastupování ve věřitelských orgánech.

duševní
vlastnictví

 • Autorské právo
 • Ochranné známky
 • Licenční smlouvy, smlouvy o převodu know-how
 • Ochrana doménových jmen
 • Zastupování klientů v souvisejících sporech

pracovní
právo

 • Příprava pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů včetně kolektivních smluv
 • Poradenství při ukončování pracovního poměru
 • Poradenství při přípravě vnitřních předpisů zaměstnavatelů
 • Zaměstnávání cizinců
 • Dočasné přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a mezinárodní pronájem pracovní síly
 • Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech

hospodářská
soutěž

 • Předběžné posuzování transakcí z hlediska hospodářské soutěže, a případné nutnosti žádat o povolení transakce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise, včetně vypracování návrhu na povolení spojení
 • Posuzování smluvních ujednání, dohod a obchodních praktik z hlediska jejich slučitelnosti s platnými právními předpisy v oblasti ochrany hospodářské soutěže
 • Zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Evropskou komisí a v řízeních před soudy
 • Výhradní a nevýhradní distribuce, franšíza
 • Ochrana proti nekalé soutěži

ochrana
osobních údajů

 • Příprava smluvních dokumentů pro zpracování osobních údajů
 • Právní poradenství při předávání osobních údajů do zahraničí
 • Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů

občanské
právo

 • Příprava veškerých druhů občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, o dílo, smlouvy o půjčce, zprostředkovatelské, atd.)
 • Právní poradenství při řešení otázek z oblasti práva rodinného (společné jmění manželů, návrh předmanželských smluv, otázky rozvodu a péče o dítě), vyřizování dědictví

sb legal

Advokátní kancelář SB LEGAL založili v roce 2010 Jaroslav Bouček a Petra Šindelářová, advokáti s dlouholetou právní praxí v přední francouzské advokátní kanceláři Gide Loyrette Nouel Praha. V roce 2012 se ke kanceláři SB LEGAL připojila Jitka Otmarová, rovněž advokátka s rozsáhlými zkušenostmi ze své advokátní praxe jak ve francouzské advokátní kanceláři v Gide Loyrette Nouel, tak i v pražské kanceláři Vejmelka & Wünsch.

Náš tým zkušených advokátů poskytuje kvalitní právní poradenství zejména v oblastech obchodního práva, korporátního práva včetně fúzí a akvizic, pracovního práva, práva nemovitostí, insolvence, soudních sporů, a samozřejmostí je rovněž obecné právo občanské.

Advokátní kancelář SB LEGAL nabízí svým klientům komplexní právní služby s důrazem na dlouhodobou spolupráci.

Spolupracujeme s odborníky v oblasti účetnictví, daňovými poradci a rovněž s notářskou kanceláří s dlouholetou praxí.

Veškeré právní služby poskytujeme v českém, francouzském a anglickém jazyce.

Jaroslav bouček

obchodní
právo
pracovní
právo
občanské
právo
SOUDNÍ ŘÍZENÍ
A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
nekalá
soutěž

Jaroslav Bouček absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a roční studium na Université de Sciences Sociales v Toulouse, kde získal Diplom studií práva EU. V letech 1999 až 2010 působil v pražské pobočce francouzské advokátní kanceláře Gide Loyrette Nouel, v oboru sekce práva kontraktačního a vymáhání pohledávek. V roce 2002 absolvoval dvouměsíční stáž na EFB v Paříži (Ecole de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'Appel) a v roce 2005 měsíční stáž na Boston University v Londýně. Spolu s Petrou Šindelářovou založil v roce 2010 advokátní kancelář SB LEGAL. Jaroslav Bouček se ve své právní praxi věnuje zejména právu obchodnímu, občanskému a pracovnímu, právu nekalé soutěže a vymáhání pohledávek. Členem České advokátní komory jako advokát je od roku 2003. Hovoří česky, francouzsky a anglicky

Petra šindelářová

obchodní
právo
pracovní
právo
korporátní
právo
občanské
právo

Petra Šindelářová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v letech 1999 až 2010 působila v pražské pobočce francouzské advokátní kanceláře Gide Loyrette Nouel, v oboru sekce korporátní právo a pracovní právo. Spolu s Jaroslavem Boučkem založila v roce 2010 advokátní kancelář SB LEGAL. Petra Šindelářová se ve své právní praxi věnuje zejména právu obchodnímu, korporátnímu, právu pracovnímu a občanskému. Členkou České advokátní komory jako advokátka je od roku 2003. Hovoří česky, francouzsky, anglicky a španělsky.

Jitka otmarová

obchodní
právo
pracovní
právo
občanské
právo
korporátní
právo včetně fúzí
a akvizic
nemovitosti

Jitka Otmarová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor anglistika amerikanistika). Po získání postgraduálního diplomu (DESS ) z mezinárodního obchodního práva na Univerzitě René Descartes v Paříži působila v letech 1999 až 2005 v pražské pobočce francouzské advokátní kanceláře Gide Loyrette Nouel, v letech 2006 až 2012 pracovala jako advokátka v pražských advokátních kancelářích Rokas a Vejmelka & Wünsch. K advokátní kanceláři SB LEGAL se připojila v roce 2012. Jitka Otmarová se ve své právní praxi věnuje zejména právu obchodnímu, korporátnímu včetně fúzí a akvizic, právu nemovitostí, jakož i právu pracovnímu. Členkou České advokátní komory jako advokátka je od roku 2002. Hovoří česky, francouzsky a anglicky.